Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op de website en op alle overeenkomsten tussen Burgerhuis (BVBA The Bun) en de klant.
 • 1.2 Ondernemingsgegevens: Burgerhuis (BVBA The Bun) Nieuwstraat 21 1730 Asse BTW 0649.479.930

Artikel 2. PRIJZEN

 • 2.1 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief BTW. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
 • 2.2 Burgerhuis (BVBA The Bun) houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
 • 2.3 Burgerhuis (BVBA The Bun) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

Artikel 3. BETALING

 • 3.1 De klant kan kiezen uit de verschillende online betalingsmogelijkheden of cash betalingen.

Artikel 4. LEVERING EN/OF AFHALING

 • 4.1 Leveringen gebeuren uitsluitend op de opgegeven dorpen/straten.
 • 4.2 Na het definitief maken van de bestelling zal Burgerhuis (BVBA The Bun) de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaar zetten om op te halen. Indien anders gewenst door de klant, zal hier rekening mee gehouden worden.

Artikel 5. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

 • 5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend. 

Artikel 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

 • 6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
 • 6.2 Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Artikel 7. COOKIES

 • 7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

Artikel 8. HERROEPINGSRECHT

 • 8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. Burgerhuis (BVBA The Bun) beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die (het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit).

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. 

Artikel 10. ANNULATIE

 • 10.1 Bij annulatie is Burgerhuis (BVBA The Bun) ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen.  Bij annulatie 72 uur voor levering/afhaling: 25% wordt in rekening gebracht. Bij annulatie 24 uur voor levering/afhaling: 50% wordt in rekening gebracht. Bij annulatie 1uur voor levering/afhaling: 100% wordt in rekening gebracht.

Artikel 11. OVERMACHT

 • 11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Burgerhuis (BVBA The Bun) waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Burgerhuis (BVBA The Bun) toegeleverde producten anderzijds.

Artikel 12. KLACHTEN

 • 12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij: Burgerhuis (BVBA The Bun) Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

Artikel 13. GESCHILLEN

 • 13.1 Op overeenkomsten tussen Burgerhuis (BVBA The Bun) en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.